Gezond Management & Warren’s sportinstituut

Het is alweer ruim 10 jaar geleden dat Martin Warren en Marco van Gorp voor het eerst spraken over de mogelijkheden van Gezond Management binnen Warren’s sportinstituut.

“Het leek ons een mooi initiatief om daar na de verbouwing, die wij hebben gerealiseerd in 2009 en 2010, eens op door te pakken. De verbouwing heeft geleid tot een multifunctioneel sportcentrum waar slechts nog ontwikkeling mogelijk is op het terrein van gewoon jezelf kunnen zijn en inspiratie vinden bij jezelf. Met dit
persoonlijke en menselijke element willen we ons gaan onderscheiden. Wij vinden het dan ook zeer toepasselijk om de aanpak en de benaderingswijze van Gezond Management vanaf maart 2011 te mogen introduceren binnen Warren’s sportinstituut.

Voorafgaand aan deze start hebben we meerdere fases doorlopen om de visie en het gevoel, die Marco en ik voor ogen hebben, in beweging te zetten. Met het credo ‘learning by doing’ ben ik, bij Marco begonnen om alle ervaringen en gedragingen van nu reeds ruim 30 jaar ondernemerschap te reflecteren. Mezelf weer in alle openheid durven te laten zien, zaken echt loslaten, ontspannen en m’n mentale en fysieke gezondheid goed balans krijgen, waren onderwerpen die aan de orde kwamen. Maar bovenal wilde ik ‘hart en ziel’ terug in mijn bedrijf, wat ik samen met m’n vrouw Debby met volle vertrouwen heb opgepakt.

In januari is er een eerste meerdaagse training voor het personeel georganiseerd door Gezond Management, in dat verlengde zijn er persoonlijke kennismakingsbehandelingen uitgevoerd met al het personeel. De geluiden waren zeer positief.

De ervaring van echte ontspanning, openheid en jezelf mogen zijn, zijn veel geuite uitspraken. We hebben hiermee een eerste stap gezet om opnieuw het ‘wij’- gevoel te creëren. Door de persoonlijke vervolgbehandelingen, interne besprekingen en terugkom trainingsdagen wordt deze aanzet en beweging levend gehouden en het heeft de passie binnen het sportinstituut doen herleven . Van openheid naar verbondenheid waarbij steeds meer met één stem wordt gesproken, wat een heerlijk gevoel.

Wij vinden uw gezondheid erg belangrijk, daar zijn we binnen ons sportinstituut dan ook veel mee bezig. De volgende fase is dat we graag onze ervaringen met Gezond Management willen delen met een ieder die daar voor openstaat. Tevens nodigen wij ook mensen uit het bedrijfsleven uit om een persoonlijk kennismakingsgesprek te hebben met Marco van Gorp of andere medewerker van Gezond Management. Vanuit de uitnodiging zullen wij diegene, die wat extra hulp kunnen gebruiken met zijn/haar fysieke en mentale gezondheid adviseren om een afspraak te maken bij Gezond Management. De resultaten die tot nu toe met onze klanten worden gerealiseerd zijn positief en zeer bijzonder. De benaderingswijze van Gezond Management is een meer dan waardevolle aanvulling onder het dak van Warren’s sportinstituut.

Dit alles is begonnen met een eerste open, spontane en zeer waardevolle ontmoeting! Wij kijken uit naar een ontmoeting met u…”