Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn,
zijn dit de richtlijnen binnen Warren’s sportinstituut